Aktualita 1

Hledáme nové zaměstnance na pozici projektant – konstruktér

Aktualita 2

Byly doplněny aktuální referenční stavby

Aktualita 3

Hledáme nové zaměstnance na pozici projektant – konstruktér

aktualita 4

Jsme tu pro Vás více než 25 let.

Farmaceutický průmysl

ZENTIVA Hlohovec, Slovensko

  • Separace emisí etanolu, acetonu a amoniaku z výroby morfínu
  • Separace anorganických kontaminantů z odpadních plynů
  • Separace emisí etanolu z výroby léčiv
  • Separace organických kontaminantů z odpadních plynů
  • Potrubní systém odsávání z více zdrojů emisí – využití principů bodů s konstantním tlakem

 

ZENTIVA Praha

  • Separace emisí etanolu z výroby léčiv
  • Odlučovací kolona etanolu, návrh, dodávka, zprovoznění zařízení, průtok 2300 m3/h

 

Interpharma Praha

  • Separace emisí z výroby léků

 

TEVA Czech Industries s.r.o., Opava

  • Návrh, dodávka, montáž a uvedení do provozu zařízení na separaci těkavých organických látek (VOC – etanol, aceton, izopropanol) z výroby lékových forem 12 000 – 16 000m3/h