Cookies

 Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že naše služby mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies, což jsou soubory dat, které naše servery ukládají ve vašem prohlížeči k uchování informací o vašich nastavení v rámci webu evecopraha.cz. Bez těchto cookies nebudou naše služby fungovat Pro tento účel jsou cookies využívány po celém světě a používají je dnes již prakticky všechny webové stránky. Cookies neshromažďují a neobsahují žádné osobní údaje a informace, které Vás mohou identifikovat. Při první návštěvě naší webové stránky můžete odsouhlasit povolení cookies. Pokud povolíte používání cookies, klikněte na „Rozumím “ na dolní straně úvodní informační lišty. Nastavení bude uloženo pro Vaši příští návštěvu. Cookies můžete také zcela odstranit nebo zakázat v nastavení ve Vašem prohlížeči. Instrukce jsou umístěny v nápovědě Vašeho prohlížeče. V případě, že cookies budou zcela odmítnuty, některé funkce na našich webových stránkách nemusí plně fungovat.

https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/

REKLAMNÍ COOKIES

Prostředníctvím našich webových služeb mohou být ve vašem prohlížeči ukládány i cookies provozovatelů reklamních systémů za účelem remarketingu, nebo pro zobrazování reklamy, které je pro vás relevantnější. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na níže uvedené adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

 

According to § 89 of Act No. 127/2005 Coll., On electronic communications, we inform you that our services may require for their proper operation so-called cookies, which are the data sets that our servers store in your browser to store information about your settings Within the evecopraha.cz site. Without these cookies, our services will not work. For this purpose, cookies are being used around the world and virtually all web pages are used today. Cookies do not collect and contain no personal data and information that can identify you. When you first visit our website, you can agree to cookies. If you enable cookies, click on „Understand“ on the bottom of the introductory information bar. The settings will be saved for your next visit. You can also completely delete or disable cookies in your browser settings. Instructions are located in your browser’s help. If cookies are completely disapproved, some features on our website may not work fully.

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Through our web services, ad network cookies may be stored in your browser for remarketing, or for displaying an ad that is more relevant to you. If you do not want to store these cookies, you can block their use at the address below http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.